Ülke ekonomisinin her geçen zaman daha da büyümeye başlaması ve ticari faaliyetlerin artması yan hizmetlerin de gelişmesini sağladı. Bu yönde gelişen hizmetlerin başında ise, ticari filo ve araç kiralama hizmetleri sunan araç kiralama firmaları geliyor. Bu firmaların sayılarının giderek artması, belli bir kalitenin de tespit ve tayin edilmesini zorunlu kıldı. Gerekli dernekler tarafından araç kiralama firmalarına getirilen standartlar, yönetmelik olarak da kabul edilerek kiralama hizmetlerinin daha güvenli esaslar üzerinden temin edilebilmesini sağladı.

Ticari araç kiralama firmalarının sayısının artmasına paralel olarak, kalite standartlarının da belirlenmesi müşterilerin araç kiralama işlerini daha güvenli ve istekli şekilde yerine getirmelerini sağladı. Ancak burada müşterilerin dikkat etmesi gereken yine bazı noktaların olduğunu ifade edebiliriz. çünkü her kanun ve yönetmeliğin ihlal edildiğini göz önüne alarak, araç kiralayan şirketin araştırılması ve kalite standartlarının tetkik edilmesi önem ifade ediyor.

Ülkemizde buna yönelik denetimlerin çok fazla olmaması arada sırada yasal olmayan firmaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir de, bu işin tamamen firmalaşmadan yaparak müşterilerine ticari araç kiralama hizmeti sunan aracı kişiler bulunuyor. Bunların kiralama sonrasında müşterileriyle ilgilenmemesi ve yaşanan sorumlara yönelik mesuliyet kabul etmemesi gibi durumlar araç kiralayan kişilerin mağdur olmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla kiralayan kişinin de kiralama hizmetinin yasal olan ve vergisini ödeyen şirket birimlerinden talep etmesi önem arz ediyor.

Özellikle kurumsal niteliğe haiz olan şirketlerin bu yönde bir irade göstermeleri daha da önem arz ediyor. Böylece firmalar yasal sözleşmelere dayanarak karşı tarafın hizmetle ilgili vaatlerine uymaması halinde tüketici mahkemelerine gitme imkanları bulunuyor. Ticari araç kiralayan firmaların gerekli derneklere üye olmaları ve araçların yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bakım gibi işlerinin de mutlaka temin edilmesi icap ediyor.

Ticari faaliyetlerin gelişmesiyle beraber önemli bir hızla gelişen araç kiralama hizmetlerinin gerekli yönergeler ve yönetmelikler dahilinde yerine getirilmesi, iki taraflı bir kazancın ve güveninin tesisine imkan sağlıyor. Ancak iki tarın memnuniyetini hançerleyecek yasal olmayan mevzuat dışı uygulamalar, memnuniyetsizlik ve güvensizlik geliştiriyor.

Bir Yorum Gönder